Ήρθαν όλες οι εντολές για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών

1181

Ολοκληρώθηκε η αποστολή εντολών από το Υπουργείο Παιδείας για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών.

Πολλές Δ/νσεις Εκπ/σης ολοκλήρωσαν χθες τη μισθοδοσία των αναπληρωτών, ενώ αρκετές σήμερα τελείωσαν τις τελευταίες τους υποχρεώσεις.

Καλές γιορτές…