Η ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΑΓΚΑΛΗ HOMES ζητά προσωπικό

355

Από την ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΑΓΚΑΛΗ HOMES στο ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΑΜΑΡΙΟΥ ζητούνται νοσηλευτές – τριες καθώς και καθαρίστριες.

Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, στέγη και φαγητό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2833051400