Η εταιρία Askomet Aφοί Aσκοξυλάκη ΑΕ ζητά να προσλάβει νέο για χειρισμό διατρητικής CNC μηχανής

952

Η εταιρία Askomet Aφοί Aσκοξυλάκη ΑΕ (www.askomet.com) είναι μία από τις μεγαλύτερες Κρητικές εταιρίες κατασκευών θερμοκηπίων, μεταλλικών δεξαμενών νερού και μεταλλικών κτιρίων.

ζητά να προσλάβει νέο για χειρισμό διατρητικής CNC μηχανής

με απαιτούμενα προσόντα:

  1. Εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων.
    2. Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
    3. γνώση Η/Υ
  2. δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας

με επιθυμητά προσόντα:

  1. χειρισμό μηχανουργικών μηχ/των τόρνου και φρέζας
  2. γνώση σχεδιαστικού προγράμματος CAD

Αποστείλατε βιογραφικό στο ιnfo@askomet.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944398511