Γερμανική Κατοχή στη Φαιστό…

447

Ο σεβασμός του κατακτητή;

Ανύπαρκτος…

Τον βιώνουμε εκ άλλου και σήμερα!

Γερμανική Κατοχή στη Φαιστό!

Οι κατακτητές γυμνάζονται πάνω στα σκαλιά που οδηγούν στην μεγάλη πλατεία…

Σεβασμός στο μνημείο;

Κανένας…

Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν άνθρωπέ μου…

Δεν το έχετε καταλάβει;

(Φωτογραφία: Ελένη Σημαντήρη)