Φωτογραφίες από την Κρήτη του χθες δημοσιευμένες από Τουρκοκρητικούς…

701

Λιμάνι του Ηρακλείου αρχές του 20ου αιώνα…

Πολλές φορές στο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από απογόνους Τουρκοκρητικών δημοσιεύονται φωτογραφίες που αφορούν την Κρήτη αρχές του 19ου αιώνα.

Άλλες φορές οι φωτογραφίες αυτές είναι γνωστές, άλλοτε όχι… Μερικές από αυτές εντοπίσαμε στη σελίδα του κ. Sadik Gungor στο f/b και τις δημοσιεύουμε:

Φρούριο Σπιναλόγκας!

 

 Λιμάνι του Ηρακλείου

 

 Λιμάνι Χανίων

 

 Λιμάνι Ρεθύμνου

 

 Άγιος Νικόλαος (;)