«Φωτιά» στην τσικουδιά! Τουλάχιστον 3,5 € ακριβότερη με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

1174

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταργείται ο μειωμένος κατά 50% ειδικός φόρος κατανάλωσης και εξομοιώνεται µε των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών

Πλήγµα για τους παραγωγούς τσίπουρου και τσικουδιάς αποτελεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για κατάργηση του µειωµένου κατά 50% ειδικού φόρου κατανάλωσης και εξοµοίωσή του µε των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών, πράγµα που θα επιφέρει µεγάλες αυξήσεις στις λιανικές τιµές.

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ενωσης η ελληνική νοµοθεσία που προβλέπει την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης και σηµαντικά µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι µικροί αποσταγµατοποιοί. Κυρίως διότι δηµιουργεί στρέβλωση ανταγωνισµού».

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι «το τσίπουρο και η τσικουδιά δεν αποτελούν, κατά το παρόν στάδιο της ενωσιακής νοµοθεσίας, προϊόντα υπαγόµενα στο καθεστώς παρέκκλισης» και εκτιµά ότι «τα προϊόντα αυτά υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης µε όλα τα προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την εναρµόνιση».

Στην περίπτωση του τσίπουρου και της τσικουδιάς που παράγονται από τους µικρούς, διήµερους αποσταγµατοποιούς, οι εφαρµοστέες οδηγίες επιτρέπουν επίσης, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µείωση (κατά 50%) σε σχέση µε τον κανονικό εθνικό συντελεστή.

Πηγή: ethnos.gr