Ενημέρωση εν όψει των μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή στη β/θμια εκπ/ση στο Νομό Ηρακλείου! Τα κενά ανά ειδικότητα…

444

Ενημέρωση: Πιτταροκοίλης Μανώλης

Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου

 1. Οι οριστικοί πίνακες ειδικής αγωγής που έχουν καταρτιστεί από τον ΑΣΕΠ, αφορούν όχι μόνο τους μόνιμους διορισμούς ειδικής αγωγής σε Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και σε τμήματα ένταξης (ΤΕ) για τους οποίους ανακοινώθηκε η πρόσφατη προκήρυξη για αιτήσεις προτίμησης περιοχών, αλλά και τις προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής  σε Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ), σε τμήματα ένταξης (ΤΕ) και σε παράλληλη στήριξη  που θα ακολουθήσουν αργότερα.
 2. Μετά τους μόνιμους διορισμούς θα αναμορφωθούν οι πίνακες αφού θα αφαιρεθούν όσοι συνάδελφοι διοριστούν σε μόνιμες οργανικές θέσεις.
 3. Η ισχύς των παραπάνω αναμορφωμένων πινάκων θα  είναι διετής. Θα ισχύουν δηλαδή για προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής μέχρι το διδακτικό έτος 2021-2022.
 4. Οι διορισμοί των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σε περιοχές μετάθεσης, θα προκύψουν σύμφωνα με: τον συνολικό αριθμό διορισμών ανά ειδικότητα και περιοχή όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα, την σειρά που έχουν οι εκπαιδευτικοί στους παραπάνω πίνακες και την σειρά προτίμησης των περιοχών διορισμού που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί.
 5. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν καταφέρουν να διοριστούν σε μόνιμες οργανικές θέσεις σε αυτή τη φάση λόγω σειράς στον πίνακα είτε λόγω προτίμησης περιοχών, θα είναι υποψήφιοι για να προσληφθούν ως αναπληρωτές στις περιοχές που θα επιλέξουν αργότερα.
 6. Ενδεχομένως, μία καλή σειρά του εκπαιδευτικού στον πίνακα, δεν εξασφαλίζει σίγουρα μόνιμο διορισμό αν δεν δηλωθούν όλες οι περιοχές διορισμού.
 7. Η παραμονή του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στην περιοχή διορισμού του είναι υποχρεωτική για 2 έτη. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται απόσπαση είτε μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης.

« .. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.»  (Ν 4653/2020  άρθρο 66).

 1. Όσον αφορά την υπηρέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην περιοχή διορισμού ισχύουν τα εξής:
  1. Οι άδειες επαπειλούμενης κύησης, κύησης, λοχείας, είτε το προβλεπόμενο διάστημα της άδειας ανατροφής θεωρούνται ως διάστημα υπηρέτησης στην περιοχή διορισμού.
  2. Όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είχαν επιλέξει την μείωση ωραρίου ως αναπληρωτές τα προηγούμενα χρόνια, δεν δικαιούνται το αντίστοιχο διάστημα της άδειας  ανατροφής.
 2. Μετά την παρέλευση 2 ετών από τον διορισμό, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μετάθεση σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Για να πραγματοποιηθεί μετάθεση σε άλλη περιοχή, προϋπόθεση είναι να υπάρξει κενή οργανική θέση στην περιοχή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετάθεση.
 3. Ο νεοδιοριζόμενος, υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 4. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι πολύτεκνοι είτε έχουν παιδί είτε σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, είτε ανήκουν σε ειδική κατηγορία, μετατίθενται κατά προτεραιότητα (μετά την παρέλευση των 2 ετών)  και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της περιοχής μετάθεσης.
 5. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε σχολεία της περιοχής διορισμού γίνεται με βάση τα μόρια μετάθεσης (μόρια συνθηκών διαβίωσης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, γάμου και τέκνων). Κατά την τοποθέτηση τους σε σχολεία, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι πολύτεκνοι, όσοι έχουν παιδί ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
 6. Κατά τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στα σχολεία ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) είτε στα Τμήματα Ένταξης στην περιοχή διορισμού, προτεραιότητα στελέχωσης έχουν οι ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής) και έπονται τα ΤΕ (Τμήματα Ένταξης).
 7. Ακολουθούν τα στοιχεία όσον αφορά τους επικείμενους διορισμούς ειδικής αγωγής στην περιοχή του Ηρακλείου.

 

Ειδικότητα Οργανικά κενά Προβλεπόμενοι διορισμοί Ποσοστό κάλυψης
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1 1 100,00%
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42 33 (1 ΕΝΓ) 78,57%
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 25 15 (1ΕΝΓ) 60,00%
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 5 3 60,00%
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 2 2 100,00%
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2 1 50,00%
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 2 1 50,00%
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2 1 50,00%
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 1 50,00%
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 1 100,00%
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 2 66,67%
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 1 1 100,00%
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3 2 66,67%
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1 100,00%
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 4 3 75,00%
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 3 100,00%
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1 100,00%
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 2 66,67%
ΠΕ89.01   ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 1 100,00%
Σύνολα 104 75 72,12%