Έκλεισε πριν λίγο ο δρόμος της Μεσαράς (Καστέλι – Αγία Βαρβάρα) και για 15 ημέρες…

1595

Τοποθετήθηκαν πριν από λίγο οι πινακίδες σηματοδότησης για το κλείσιμο του δρόμου της Μεσαράς (Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλι) και για 15 ημέρες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ολοκλήρωσης του έργου.

Η κυκλοφορία γίνεται από τον παλιό δρόμο που ήδη παρουσιάζει μεγάλη κίνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.:

Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., από αύριο Παρασκευή 12-07-2019 (στις 09.00 το πρωί) και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ( 15 ) ημερών, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Νέα Εθνική οδό Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλλι , από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Βαρβάρας έως τον Ισόπεδο Κόμβο Καστελλίου Μοιρών .

Η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν ασφαλτικές αντιολισθηρές στρώσεις, αρμοί στα καταστρώματα των γεφυρών, συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε ως αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών , ενώ για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα – Μοίρες, όπως διεξαγόταν και πριν τη παράδοση σε χρήση του νέου τμήματος στην κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την με αρ. 2440/09-07-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και την υπ’ αριθμ. 2501/1/348-λβ/11-07-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσουν από 12/07/2019 και για δεκαπέντε (15) μέρες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη κατακόρυφη και οριζόντια εργοταξιακή σήμανση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ