Δήμος Γόρτυνας: 74.000 ευρώ γι επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης – άρδευσης στο Δήμο Κόφινα

276

Χρηματοδότηση ύψους 74.000 ευρώ διέθεσε ο Δήμος Γόρτυνας για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης – άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα».

Η χρηματοδότηση του έργου έχει ήδη εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας (απόφαση 62/2019) ύστερα από εισήγηση της δημοτικής αρχής και προέρχεται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α) για το έτος 2019.

Η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας έδωσε προτεραιότητα στο έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης – άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κόφινα» καθώς είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοτών της περιοχής.