Διακοπές ρεύματος στην περιοχή σήμερα Τρίτη

524

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

8:00 π.μ. – 10:00 π.μ.: Γενικά στο χωριό Βουρβουλίτης του Δ. Γόρτυνας

8:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.: Στο Δ. Γόρτυνας, στα χωριά Πρινιάς, Αγ.Βαρβάρα, Αγ.Θωμάς, Μεγ.Βρύση, Πηρουνιανά, Πρεβελιανά, Αρδάκτια, Δούλι, Γέννα, Κόλενα, Λαράνι καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών.

Επόμενη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος:

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

8:00 π.μ. – 02:00 μ.μ.: Στο Δ. Γόρτυνας, στα χωριά Άνω και Κάτω Μούλια και στην Αγ.Βαρβάρα στις περιοχές των επιχειρήσεων Ξυλούρη, σκυροδέματος και ελαιουργείου Κοκολάκη καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις, φωτοβολταϊκά πάρκα, τηλεοπτικές κεραίες και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών

8:00 π.μ. – 03:00 μ.μ.: Στο χωριό Φανερωμένη του Δ. Φαιστού στην περιοχή της γεώτρησης Καμαριανάκη – Τσαχάκη και του παλαιού κτίσματος Λενιδάκη.