Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε

191

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Ευδεμίδα: Αυξημένη δραστηριότητα στην μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου και στην πρώιμη του ν. Χανίων. Έναρξη 2ης πτήσης (1η καρπόβια γενιά) στην όψιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου και στην μεσοπρώιμη των ν. Χανίων – Ρεθύμνου.

Ωίδιο : Απαραίτητη η προστασία χωρίς κενά σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.

Περονόσπορος : Προβλέπεται καιρική αστάθεια μέσα στην εβδομάδα (πρόγνωση ΕΜΥ). Τα ευαίσθητα στάδια άνθησης, καρπόδεσης, μικρές ράγες σε ανάπτυξη πρέπει να είναι καλυμμένα.

Τζιτζικάκι: Αυξάνουν κατά θέσεις δυναμικά οι πληθυσμοί τους.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Σημείωση: Ωίδιο και περονόσπορος έχουν εγκατασταθεί δυναμικά σε πολλά αμπέλια και η ευδεμίδα εμφανίζει δυναμικούς πληθυσμούς. Ο κίνδυνος ζημιών είναι αυξημένος.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :

Η 2η πτήση (πρώτες συλλήψεις και πρώτες αραιές ωοτοκίες) ξεκίνησε για :

  • Τους ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, στην όψιμη ζώνη και

  • Τους ν. Χανίων – Ρεθύμνου, στην μεσοπρώιμη ζώνη.

Στην όψιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου και στην μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Χανίων – Ρεθύμνου συνιστάται να ξεκινήσει η προστασία στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες :

Επιτραπέζια : 11 – 13 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 12 – 14 Ιουνίου.

Σημείωση : Επειδή στις περιοχές αυτές υπάρχουν αμπέλια – ποικιλίες πουβρίσκονται ακόμα στα βλαστικά στάδια τέλος άνθησης– έναρξη καρπόδεσης και δεδομένου ότι το έντομο γεννά σε ρώγες διαμέτρου άνω των 2 χιλ. (περίπου μέγεθος μικρής φακής), σε αυτά τα αμπέλια η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει 1 – 2 ημ. αργότερα από τις παραπάνω προτεινόμενες ημερομηνίες.

Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά :

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 11 – 13 Ιουνίου (επαναληπτικός ψεκασμός).

Στην μεσοπρώιμη ζώνη του ν.Ηρακλείου και στην πρώιμη του ν.Χανίων οι πληθυσμοί αυξάνουν και οι ωοτοκίες πυκνώνουν. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός ανάλογα με την διάρκεια δράσης του σκευάσματος της προηγούμενης εφαρμογής.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:

Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου και πρώιμη ζώνη ν. Χανίων:

Επιτραπέζια : 12 – 13 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 14 – 15 Ιουνίου.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (άνθηση – καρπόδεση – νεαρές ράγες) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

  • Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Υπενθυμίζεται ότι οι έντονες δροσιές που επικρατούν κατά θέσεις και κατά περιόδους δίνουν νέες μολύνσεις.

Προσοχή : Την περίοδο αυτή ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει “κατευθείαν” στα σταφύλια.

Οδηγίες :

  • Υπάρχει πρόβλεψη για καιρική αστάθεια στις επόμενες ημέρες (πρόγνωση ΕΜΥ). Οι πιθανές βροχές πρέπει να βρουν τα αμπέλια καλυμμένα. Ιδιαίτερα τα αμπέλια που έχουν εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να προστατεύονται ακόμα και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.

TZITZIKAKI: (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Σε αρκετά αμπέλια εμφανίζονται πληθυσμοί κοντά στο όριο επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 – 70 άπτερα άτομα

ανά 100 φύλλα.

Οδηγίες :

  • Επειδή από αμπέλι σε αμπέλι οι πληθυσμοί διαφοροποιούνται σημαντικά,συνιστάται να γίνονται τακτικοί έλεγχοι. Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή τουβλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 – 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία.

Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

  • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αντηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

  • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.