Από την εταιρεία INCRETABLES στο Τυμπάκι ζητείται υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη

103

Η εταιρεία INCRETABLES στο Τυμπάκι ζητάει υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη.
Απαραίτητα Προσόντα
*  Αντίληψη, συνέπεια, μεθοδικότητα, ικανότητα στη διεκπεραίωση
*  Υψηλός βαθμός ικανότητας  ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου
*  Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Power Point)
*  Γνώση Αγγλικών
*  Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και  διαπραγματευτικές ικανότητες
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6949304794 και 6973809908
Αποστολή βιογραφικών στο email info.incretables@gmail.com