Αναβάλλεται η καθαριότητα στον Αφραθιά, λόγω ανέμου…

154

Ενημέρωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμακίου:

Λόγο έντονου δυτικού αέρα, αναβάλλεται ο καθαρισμός στην παραλία του Αφραθιά. Όταν ο καιρός με επιτρέψει και αφού η θάλασσα ηρεμίσει, θα πραγματοποιηθεί η δράση.