Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου: Ένας Συνεταιρισμός με παρελθόν, παρόν και μέλλον…

1035

Ένα από τα περίπτερα που ξεχωρίζει στη Γεωργική Έκθεση Μεσαράς στους Βώρους, είναι αυτό του Αγροτικού Οπωροκηπευτικού και Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου!

Ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου ιδρύθηκε το έτος 1945 ως «ελαιουργικός πιστωτικός συνεταιρισμός Τυμπακίου» και είχε κύρια δραστηριότητα την επεξεργασία, με κοινή άλεση, του ελαιοκάρπου των μελών του και την προώθηση του παραγόμενου ελαιολάδου.

Το 1983 σε μια πρωτοποριακή κίνηση ο Ε.Π.Σ.Τ. (Ελαιουργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου) συγχωνεύεται με την ΟΣΠΑΚΠ (Ομάδα Συνεταιρισμένων Παραγωγών Κόκκινος Πύργος) και προκύπτει ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου.

Ο Α.Σ.Τ. σύμφωνα και με το καταστατικό του αναπτύσσει δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής τυποποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του αλλά και γενικότερα των παραγωγών της περιοχής,

Το έτος 2008 δημιουργήθηκε στα πλαίσια του συνεταιρισμού η Οργάνωση Παραγωγών Α.Σ.Τυμπακίου με στόχο την καλύτερη διακίνηση των προϊόντων.

Σήμερα ο συνεταιρισμός έχει 620 μέλη που ασχολούνται με την παραγωγή κηπευτικών και ελαιολάδου και διαθέτει:

*          Κατάστημα γεωργικών εφοδίων όπου οι παραγωγοί μπορούν να προμηθεύονται ότι είναι απαραίτητο για τις καλλιέργειες τους.

*          Πρακτορείο μεταφορών για τη μεταφορά των προϊόντων στις αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

*          Σύγχρονο ελαιουργείο για μέγιστη απόδοση και άριστη ποιότητα ελαιολάδου.

*          Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων.

*          Σύγχρονο συσκευαστήριο για την τυποποίηση και εμπορία συσκευασμένων προϊόντων.

*          Τμήμα παροχής υπηρεσιών (επιστροφή Φ.Π.Α., επιδοτήσεις)

Σήμερα ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου έχει μετονομαστεί σε Αγροτικός Οπωροκηπευτικός και Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, σε πείσμα της κρίσης και των δύσκολων καιρών…