7η Μαΐου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

822

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 7ης  Μαΐου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: