Προγραμματισμός  εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

405

Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τον Προγραμματισμό  εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020:

Η Eγκύκλιος για Νηπιαγωγεία σε μορφή pdf

 

Η Εγκύκλιος για Δημοτικά Σχολεία σε μορφή pdf