188 έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε ψηφιακή μορφή

65

Στην ιστοσελίδα   papadiamantis.org, την οποία έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και συντηρεί ο Νεκτάριος Γ. Μαμαλούγκος, μπορείτε να βρείτε σε ψηφιακή μορφή και να διαβάσετε δωρεάν 188 έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ανά είδος:

Μυθιστορήματα (  4 )

Διηγήματα ( 171 )

Επίλοιπα ( 10 )

Αλληλογραφία ( 3 )