57 εκατοστά από την κορυφή το φράγμα Φανερωμένης! Τι έδειξε η τελευταία μέτρηση…

1454

Μόλις 57 εκατοστά χρειάζεται πλέον το νερό για να υπερχειλίσει στο φράγμα Φανερωμένης, σύμφωνα με την επίσημη μέτρηση…

Και αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί, δηλαδή να ανοίξουν οι κρουνοί του φράγματος στις 20 Απριλίου, τότε υπάρχει πιθανότητα το φράγμα να κάνει το θαύμα και να υπερχειλίσει…

Η σημερινή μέτρηση της στάθμης του νερού στο φράγμα Φανερωμένης

επιβεβαιώνει την ανοδική της πορεία!

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση (13 Απριλίου 2019) το φράγμα έχει:

* 17.308.234κ. μ. νερού, έναντι της προηγούμενης ημέρας που ήταν 17.235.046 κ.μ.. Δηλ. στις τελευταίες 24 ώρες το φράγμα εμπλουτίστηκε 73.188 κ.μ. νερού.

* Το ύψος του φράγματος ήταν χθες Σάββατο 156,43 μ. έναντι 156,35 μ. που ήταν προχθές Παρασκευή. Ανέβηκε συνολικά  8 εκατοστά…

Θυμίζουμε ότι:

* Η χωρητικότητα του φράγματος είναι 18.000.000 κ.μ. νερού

* Το ύψος της στάθμης του νερού πριν την υπερχείλιση είναι 157 μ.