14η  Σεπτεμβρίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο  Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

1655

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες: