Οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Βαγιωνιάς κατά το σχολικό έτος 2017-2018: