Οι αριστούχοι μαθητές του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας

2896

Οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, που αρίστευσαν το σχολικό έτος 2017-2018:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 70003
Τηλέφωνο: 2894022227
Fax: 2894022227 Email: mail@gym-ag-varvar.ira.sch.gr
Σχολικό έτος :2017-2018
Ημ/νία:12/6/2018
Μαθητές που αρίστευσαν
ΤΑΞΗ Α΄
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως
1 Χουρδάκη Σταυρωτή Κωνσταντίνος 19,8 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
2 Νιπυράκη Σταυρούλα Σπυρίδων 19,5 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
3 Προβίδη Αγάπη- Στυλιανή Θωμάς 19,1 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
4 Γαβαλά Μαρία Αντώνιος 19,0 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
5 Γκουντουλογιάννης Αστέριος Χρήστος 19,0 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
6 Καλυβιανάκης Αναστάσιος Εμμανουήλ 19,0 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
7 Καρακωνσταντάκης Γεώργιος Μιχαήλ 18,9 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
8 Σπαντιδάκη Ευαγγελία Σταύρος 18,8 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
9 Θεριάκη Μαρία Ζαχαρίας 18,7 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
10 Τσελεντάκη Αικατερίνη Νικόλαος 18,7 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
11 Βρέντζος Γεώργιος Ιωάννης 18,6 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
12 Κοκολάκη Ανεζίνα Νικόλαος 18,6 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
13 Τζουλάκη Ελένη Ιωάννης 18,6 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
ΤΑΞΗ Β΄
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως
1 Τζουλάκη Άννα Ιωάννης 19,7 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
2 Κοκολάκης Κωνσταντίνος Ελευθέριος 19,5 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
3 Παπαδάκη Βαρβάρα Ιωάννης 19,4 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
4 Ξυπάκη Αικατερίνη Μιλτιάδης 18,9 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
5 Αρβανιτάκης Μιχαήλ Γεώργιος 18,8 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
6 Λατολλάρι Ζαϊμε-Μαρία Άλμπερτ 18,6 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
ΤΑΞΗ Γ΄
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως
1 Παπαδάκης Γεώργιος Ιερώνυμος 19,9 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
2 Πελεκανάκη Ευαγγελία Ιωάννης 19,6 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
3 Πιτσιδιανάκη Χρυσούλα- Μαρία Βασίλειος 19,4 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
4 Περιστέρη Εμμανουέλα Αντώνιος 19,1 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
5 Κοσμαδάκη Μαρία Νεκτάριος 18,9 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
6 Κοκολάκη Ευαγγελία Μιχαήλ 18,8 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
7 Καλαϊτζάκη Ελβίρα Μιχαήλ 18,7 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ
8 Λατολλάρι Εμμανουέλα Πάτρικ 18,5 ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ