Οι Αμαριώτισσες νυφάδες μαγειρεύουν και κερνούν μαγειρικές του τόπου τους στη Σχολή Ασωμάτων 22 Ιουλίου

341

Amari Green Festival 2018 προ των πυλών!
Παντρεύτηκαν Αμαριώτες, αγάπησαν τον τόπο και τα χωριά του Αμαρίου και έφεραν από τα δικά τους μέρη την τέχνη της κουζίνας τους!
Την Κυριακή 22 Ιουλίου, οι Αμαριώτισσες νυφάδες παρουσιάζουν και κερνούν μαγειρικές του τόπου τους, στη Σχολή Ασωμάτων!
Καλούμε όλες τις νυφάδες του Αμαρίου, να συμμετέχουν στην νόστιμη γιορτή του Amari Green Festival 2018, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέρωνα!
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Διαμαντούλα Δελήμπαση 6977 924509