Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» από το Π. Τ. του Ρεθύμνου

2781

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών». Αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι η επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Το μεταπτυχιακό θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Το εν λόγω πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, προσφέρει επίσης Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Εγγραφές από 11-07-2018 έως 10-08-2018.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.kemeiede.org και στο info@kemeiede.org