Η νηστεία των Χριστουγέννων

 

Γράφει ο Μεσαρίτης

 

Εις την νηστεία μπαίνουμε των Χριστουγέννων τώρα

και θα νηστέψω και εγώ, οφείλω να σας είπω,

την επομένη της γιορτής αρχίζει του Αη Φιλίππω

και προπαντός οι Έλληνες σ’ ολόκληρη τη χώρα.

 

Απόρροια είναι αυτό, κρίσεως τεραστίας,

και εις το μέλλον θάχουμε συνέχισιν νηστείας!

 

Νηστεία! και πολλών ο νους, ενδέχεται να πάει

νηστεύει ο δούλος του Θεού, μη έχοντας να φάει.