Τα χιλιοστά νερού στην περιοχή μετά τη χθεσινή βροχόπτωση

 

Έδωσε κάποιες περιοχές η χθεσινή βροχόπτωση, κυρίως στην Πάνω Ρίζα.

 

Πρώτη σε βροχόπτωση η περιοχή των Σκουρβούλων με 30 χιλ., ενώ έβρεξε και στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Δημοσιεύουμε σήμερα τα στοιχεία που συλλέξαμε για το ύψος της βροχόπτωσης

*          Αγία Βαρβάρα         18,2 χιλ.

*          Μεσοχωριό              6 χιλ.

*          Πετροκεφάλι           4,8 χιλ.

*          Τυμπάκι                   5,6 χιλ.

*          Βαγιωνιά                 5  χιλ.

*          Λεντας                     2,2 χιλ.

*          Σίβας                       6 χιλ.

*          Γαλιά                       8 χιλ.

*          Σκούρβουλα             30 χιλ.

*          Καπαριανά               13 χιλ.

*          Μοίρες                      12 χιλ.

*          Μοίρες – Πόμπια (Αγροανάπτυξη) 14 χιλ.

*          Βορίζια                      12 χιλ.

*          Γέργερη                    29,4 χιλ.

*          Φανερωμένη           9 χιλ.

*          Πόμπια                    11 χιλ.

*          Ζαρός                      15 χιλ.

*          Φουρφουράς           9,8 χιλ.

*          Σπήλι                         8,6 χιλ.

*          Αγία Γαλήνη             3,2 χιλ.