Πρόσκληση εκπαιδευτικών , για την κάλυψη κενούμενης θέση Διευθυντή 4/θεσίου Δημοτικών Σχολείου Βοριζίων

 

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου καλεί:

 

Τους ενδιαφερόµενους µόνιµους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία για τη πλήρωση της θέσης ∆ιευθυντή στο 4/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Βοριζίων, χωρίς να είναι απαραίτητη η συµπλήρωση των 10 ετών εκπαιδευτικής προυπηρεσίας, να επικοινωνήσουν µε τη ∆ιεύθυνση Π.Ε Ηρακλείου έως και την Παρασκευή 17/11/2017 στο γραφείο του ΠΥΣΠΕ (τηλ. 2810529305/328) Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στη ∆ιεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2ος όροφος, ΠΥΣΠΕ) από τη ∆ευτέρα 13/11/2017 έως και την Παρασκευή 17/11/2017 και ώρες 8:00 -15:00.