Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης στο Τυμπάκι

 

Ομόφωνη απόφαση πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Τυμπακίου για τη δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης…

 

Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μανώλης Στυλιανάκης, προκειμένου να έχει επαφές με τους φορείς του Τυμπακίου με στόχο να ζητήσει την συνδρομή τους για δημιουργία Οµάδας Εθελοντών Φυλάκων πρόληψης εξέλιξης πυρκαγιάς τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2017!