Ποτέ (δουλειά) την Κυριακή!

 

Γράφει ο Μεσαρίτης

Έξοδον… εις τας αγοράς,

 

ως φαίνετ’ η κυβέρνησις, τώρα αναζητά.

Εκεί θα δείτε…. τι ουρές…

ακόμα και τις Κυριακές…

πολλοί θ’ επιθυμούσανε να είναι ανοικτά.

Πολλοί, ως σκόλη Κυριακή,

θέλουνε νάχουν μόνον

κι άλλοι….

αργία διαρκή! ζητούν όλον τον χρόνον!