Σχολή Βυζαντινής Μουσικής – Πρακτικής Ψαλτικής στο Φουρφουρά

 

Ενημέρωση από το Πολιτιστικό Κέντρο Αμαρίου (Φουρφουρά):

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκινά η λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής-Πρακτικής Ψαλτικής για την περίοδο 2017-18.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα.

Εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Ανδρέας Πολυχρονάκης.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και ώρα 6.00μ.μ. Παρακαλούμε για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Πληροφορίες: τηλ. 2833041183