Η μνημιακή ελιά του Πανασού ηλικίας 3.000 χρόνων

 

Η ηλικίας περίπου 3.000 χρόνων μνημειακή ελιά Πανασού είναι ένα από τα αρχαιότερα εν ζωή δένδρα του πλανήτη μας και ένα ανεκτίμητης αξίας φυσικό μνημείο για τον τόπο μας.

Δέος προκαλούν τόσο ο εντυπωσιακός όγκος του κορμού της, όσο και το ότι προσφέρει το λάδι της από την υστερομινωική εποχή μέχρι σήμερα και το ότι όταν έζησε ο Χριστός το δένδρο ήταν ήδη 1.000 χρόνων…

Δικαιολογημένα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, όπως ο Rick Eisenmenger με το χαρακτηριστικό σχόλιο του!

The aged 3,000 years old monumental olive tree of Panasos, Crete, Greece, is one of the oldest living trees on our planet and a priceless natural monument for our place. Awe are causing both the impressive volume of its trunk, and the facts that it offers its oil from the late Minoan era until today and that when Christ lived the tree was already 1,000 years old .... It justifiedly attracts tourists, such as Rick Eisenmenger with his attribute comment

Πηγή: Αστρινός Π. Δαμιανάκης

 

 

jkelia 3

jkelia 4

jkelia 5

jkelia 6

jkelia 7