14η Φεβρουαρίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

 

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 14ης  Φεβρουαρίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες:

 

petimes