13η Ιανουαρίου 2018: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

 

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 13ης Ιανουαρίου 2018 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες:

 

zzzftimes

zzzftimes1