22η Νοεμβρίου: Τιμές από το Δημοπρατήριο Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

 

Οι τιμές αγροτικών προϊόντων της 22ης  Νοεμβρίου 2017 του Δημοπρατηρίου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες:

 

sstimdrimiskianakis