Παραδοσιακή τυροκόμηση γραβιέρας (Φωτογραφίες)

 

Παραδοσιακή τυροκόμηση γραβιέρας στις ορεινές Μαδάρες..... στο μιτάτο του Γιάννη Παπασιφάκη.

 

Η κτηνοτροφία στην Κρήτη διατήρησε την παραδοσιακή μορφή της για αιώνες.

Τα αιγοπρόβατα στο νησί είναι ελεύθερης βοσκής και τρέφονται με τα κρητικά βότανα και τους θάμνους στα κρητικά βουνά.

Στην κρητική διατροφή το τυρί έχει πρωτεύοντα ρόλο.

Φωτογραφίες του Γιάννη Παπασιφάκη.

Πηγή: Ζωή Στο Χωριό 

 

yugraviera 1a

yugraviera 2

yugraviera 3

yugraviera 4

yugraviera 6

yugraviera 7

yugraviera 8

yugraviera 9