13ης Οκτωβρίου: Τιμές από το Δημοπρατήριο Σταύρου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες

 

Τιμές αγροτικών προϊόντων της 13ης  Οκτωβρίου 2017 του Δημοπρατηρίου Σταύρου Δριμισκιανάκη στις Μοίρες:

 notimesdrimiskianakis