Αιτήσεις ένταξης ιδιωτικών Βοσκοτόπων σε διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης (Ν.4351/2015)

Ενημέρωση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσαράς:

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσσαράς καλεί όλους τους παραγωγούς, κατόχους ιδιωτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού (Πρώην ΕΝΩΣΗ), προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε διαχειριστικό σχέδιο Βόσκησης σύμφωνα με τον Νόμο 4351/2015.