20 Μαρτίου 2017: Οι τιμές από το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων «ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ» Ιεράπετρας

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/03/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

     ΜΕΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ

0,1

0,23

0,28

ΑΓΓΟΥΡΙ Β

0,1

0,23

0,34

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

0,35

0,58

1,06

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α

0,81

0,89

1,18

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β

0,23

0,38

0,46

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α

1,09

1,09

1,09

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Β

0,81

0,81

0,81

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ

0,16

0,18

0,18

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

1,05

1,05

1,05

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α

1,35

1,39

1,43

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α

1,3

1,36

1,44

ΝΤΟΛΜΑΣ Α

2,43

2,43

2,43

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ

3,02

3,02

3,02

ΝΤΟΛΜΑΣ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

1,64

1,64

1,64

ΝΤΟΛΜΑΣ Β

1,38

1,38

1,38

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)

0,41

0,55

0,66

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)

0,6

0,81

0,97

ΤΟΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΚΤΗ

0,45

0,45

0,45

ΤΟΜΑΤΑ Β

0,1

0,13

0,23

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

2,81

2,85

2,92

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ Β

1,2

1,27

1,31

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ

0,85

0,88

0,89

ΦΛΑΣΚΑ Α

2,78

2,78

2,78

ΦΛΑΣΚΑ Β

1,31

1,39

1,56

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α

2,08

2,22

2,45

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β

1,06

1,32

1,43