Πρακτική εκπαιδευτική συνάντηση στο Τυμπάκι με θέμα: Προστασία ελαιώνων από πυρκαγιά, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία εδάφους

 

Ενημέρωση από τον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου:

Ενημερώνουμε όλους τους ελαιοπαραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ότι θα πραγματοποιηθεί πρακτική εκπαιδευτική συνάντηση σε προεπιλεγμένο ελαιώνα με θέμα:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η εκπαίδευση είναι στο πλαίσιο της Δράσης «Γ.iii.1 Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2015-2018.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 12:00

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ