18 Μαρτίου 2017: Οι τιμές από το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων «ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ» Ιεράπετρας

ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18/03/2017

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ

     ΜΕΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ

0,12

0,29

0,3

ΑΓΓΟΥΡΙ Β

0,12

0,14

0,25

ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

0,36

0,67

1,14

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Α

0,65

0,99

1,15

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ Β

0,22

0,39

0,45

ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΝΩΣΣΟΥ ΥΔΡΟΠ. Α

0,65

0,65

0,65

ΚΑΥΤΕΡΟ Α ΤΕΜΑΧΙΟ

0,15

0,17

0,18

ΚΑΥΤΕΡΟ Β

1,71

1,71

1,71

ΚΕΡΑΤΟ Β

0,93

0,93

0,93

ΚΕΡΑΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1,06

1,2

1,31

ΚΕΡΑΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

0,93

0,93

0,93

ΚΟΛΟΚΥΘΙ Α

1,42

1,48

1,51

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α

1,45

1,56

1,65

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Β

0,98

0,98

0,98

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Α

1,75

1,76

1,77

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Β

0,8

0,8

0,8

ΝΤΟΛΜΑΣ Α

2,48

2,48

2,48

ΝΤΟΛΜΑΣ Α ΚΟΥΠΑΤΟΣ

2,48

2,72

2,9

ΝΤΟΛΜΑΣ Β ΚΟΥΠΑΤΟΣ

1,19

1,19

1,19

ΤΟΜΑΤΑ Α (100-160 γρ)

0,15

0,49

0,68

ΤΟΜΑΤΑ Α (160-380 γρ)

0,62

0,83

1,06

ΤΟΜΑΤΑ Β

0,33

0,34

0,38

ΤΟΜΑΤΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

2,71

2,91

3,05

ΤΟΜΑΤΑ ΤΣΑΜΠΙ

0,89

0,89

0,89

ΦΛΑΣΚΑ Α

2,35

2,5

2,66

ΦΛΑΣΚΑ Β

0,88

0,98

1,05

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α

2,31

2,32

2,34

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β

1,15

1,28

1,38