Και με εξουσιοδότηση προσώπου μπορεί να γίνει η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών από τους αναπληρωτές

 

Ενημέρωση: Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων:

 

Κατά την επικοινωνία που είχαμε με το Τμήμα Προσλήψεων και Διορισμών του Υπουργείου, δηλώθηκε από τον αρμόδιο πως η κατάθεση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση.

Στην ερώτησή μας αν είναι ενημερωμένες οι Διευθύνσεις γι αυτό η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση (επειδή μάλλον εμπίπτει στις πάγιες διατάξεις λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης) αλλά όποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη διεύθυνση να ζητά απ τη διεύθυνση να επικοινωνήσουν με το παραπάνω τμήμα.