Οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών! Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου

 

Ενημέρωση:

Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Π. Ε.

 

Οδηγίες για την αίτηση στον ΟΠΣΥΔ

Μπαίνουμε στην σελίδα https://opsyd.sch.gr / και πληκτρολογούμε  με τον κωδικό μας

( στην περίπτωση που τον έχουμε ξεχάσει πατάμε εκεί που λέει : «Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή τον κωδικό σας; Δηλώσατε λανθασμένο email ή δεν λάβατε email ενεργοποίησης λογαριασμού;»  για να μας σταλούν νέοι κωδικοί).

   Πριν κάνουμε την αίτηση πηγαίνουμε εκεί που λέει Φάκελος και ελέγχουμε όλα τα στοιχεία μας εάν είναι ορθά καταχωρημένα.

  Μετά πηγαίνουμε εκεί που λέει αιτήσεις και διαλέγουμε τη αίτηση του κλάδου μας : Αναπληρωτή για γενική , Αναπληρωτή ΣΜΕΑΕ για ειδική και Αναπληρωτή σε Μουσικά σχολεία.

  Έπειτα διαλέγουμε Α/βθμια και πατάμε συνέχεια.

 Στην συνέχεια αφού μας έχει τα στοιχεία μας πιο κάτω έχει δυο πίνακες έναν μπλε και έναν πράσινο , μεταφέρουμε τον κωδικό μας π.χ. ΠΕ70 από τον μπλε στον πράσινο πίνακα.  

Το μεταφέρουμε επιλέγοντας τον κωδικό που κλάδου μας και πατώντας το πρώτο βελάκι έτσι ώστε ο κωδικός να πάει στον πίνακα με το πράσινο πλαίσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΉ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ

  Μετέπειτα πηγαίνουμε στο ιστορικό αιτήσεων και στα αριστερά της αίτησης πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία που έγινε και στα δεξιά με πράσινα γράμματα «Ενεργοποιημένη»  .

   Για να έχουμε αρχείο με την αίτηση μας πατάμε το πράσινο εικονίδιο που  λέει Εξαγωγή σε PDF . ( προσοχή γιατί με το κόκκινο εικονίδιο ακυρώνουμε την αίτηση )

  Στο αρχείο PDF  βλέπουμε την αίτηση μας εάν έχει τα σωστά στοιχεία και εάν στο κάτω μέρος του εγγράφου εκεί που γράφει :

 ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1599/86 ΟΤΙ:

Και τα 11 σημεία (11 είναι τα σημεία μαζί με το σημείο που αναφέρει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων)  θα πρέπει να είναι σωστά.

   Στην περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε την αίτησή σας

Επιλέγεται ιστορικό αιτήσεων και έπειτα το μπλε μεγεθυντικό φακό που γράφει Προβολή/ Επεξεργασία .
Στην φετινή δήλωση δεν υπάρχει το κουτάκι του δημοσίου υπαλλήλου , ούτε το κουτάκι για την ιδιοκτησία φροντιστηρίου (τα οποία ισχύουν αυτόματα με βάση τον νόμο).   

Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές .