Ταβάνι 84 μήνες στην προϋπηρεσία θέλει η κυβέρνηση, μονιμοποίηση απαιτούν οι αναπληρωτές

 

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων:

 

Συνάδελφοι, μετά την προκήρυξη για τους ΟΤΑ και συνεκτιμώντας τα όσα έχουν συζητηθεί στις συναντήσεις μας με τον τομέα Παιδείας και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γ.Γ. και τον Υφυπουργό, κι όσα μας έχουν μεταφερθεί-ανακοινωθεί-δηλωθεί μέχρι τώρα, μπορούμε να δούμε πλέον με σχετική σαφήνεια πώς θα γίνει η κατάταξη στους νέους πίνακες όσον αφορά την προϋπηρεσία:
Το ταβάνι στην προϋπηρεσία, ως κριτήριο κατάταξης στους νέους πίνακες, φαίνεται πως θα είναι οι 84 μήνες και πέραν τούτου για τους έχοντες προϋπηρεσία ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία θα προβλεφτεί επιπλέον "ειδική μοριοδότηση" ανά χρόνο υπηρεσίας στο δημόσιο σχολείο (βλ προκήρυξη ΟΤΑ)
Η στάθμιση αυτών όσο και των υπολοίπων κριτηρίων δεν έχει ολοκληρωθεί.
Συνάδελφοι, τώρα είναι περισσότερο από πότε αναγκαίο ν' απαιτήσουμε:
Με την αλλαγή του νόμου 3848 ΟΛΟΙ οι αναπληρωτές, που θα δουλέψουν μέχρι την 30η/7/18, να υπαχθούν στις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του νέου και να προβλεφθεί χρονικά, ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΡΗΤΑ, η μονιμοποίησή τους. 
Τίποτε άλλο δεν μας ικανοποιεί, τίποτε λιγότερο δε θα δεχτούμε.

 

zeanaplirotes