Σήμερα οι προσλήψεις στις ΔΥΕΠ! Συγκεντρώνουν τα κενά της παράλληλης στήριξης…

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων ενημερώνει για ΔΥΕΠ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ:

 

Οι προσλήψεις για ΔΥΕΠ είναι προς υπογραφή στο γραφείο του υπουργού.

Θα ανακοινωθούν σήμερα.

Έχει ζητηθεί από τις διευθύνσεις να στείλουν τα κενά για ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ μέχρι τη Δευτέρα.