54 δάσκαλοι, 26 νηπιαγωγοί και 78 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων προσλαμβάνονται σήμερα στις ΔΥΕΠ…

 

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων:

 

Το σύστημα θα τρέξει σήμερα για 42 δασκάλους πλήρους ωραρίου και 12 μειωμένου για ΔΥΕΠ.

Επίσης, θα έχουμε προσλήψεις για 26 νηπιαγωγούς και 78 ειδικότητες (για πρώτη φορά και μουσικούς).

Γίνεται μια προσπάθεια να αναχθούν σε πλήρη ωράρια τα μειωμένα. Γι' αυτό και μπορεί να υπάρξουν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις.

Στη Γ' Αθηνών προβλέπονται 12 προσλήψεις πε70 (6 πλήρους και 6 μειωμένου).
Στην Α' Ανατολική Αττική περίπου 3 πλήρους πε70.
Δε θα λειτουργήσει ΔΥΕΠ σε Δυτική Αττική και Β' Αναττολική Αττική σ'αυτή τη φάση.