1245 δάσκαλοι με προϋπηρεσία άνεργοι…

 

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων:

 

Στον πίνακα Γενικής Αγωγής υπάρχουν ακόμα 1245 δάσκαλοι άνεργοι:

Συγκεκριμένα:

*          1-2000 υπάρχουν 19,

*          2001-3000 υπάρχουν 119

*          3001 – 4000 υπάρχουν 147

*          4001 – 5000 υπάρχουν 147

*          5001 – 6110 υπάρχουν 813

 

zzzeanaplirotes 2