Διευκρίνιση από τον ΟΠΣΥΔ για τις αιτήσεις των αναπληρωτών…

 

Σημερινή ενημέρωση από ΟΠΣΥΔ:

Σχετικά με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την παρούσα χρονική στιγμή ως αναπληρωτές στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώνουν στον φάκελο τους το πεδίο Δημόσιος Υπάλληλος το «ΝΑΙ» και κατόπιν στην Υπεύθυνη Δήλωση της αίτησης στο σημείο που αναφέρεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου να επιλέγουν το «ορισμένου χρόνου».

Όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Πομποδάκης από τον ΠΑΣΑΔ: Για όσους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους, θα χρειαστεί να γίνει τροποποίηση σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.