Χρωστούν οδοιπορικά στους αναπληρωτές από το σχολικό έτος 2015-2016…

 

Πραγματικά είναι απίστευτα το …κάνεις να λαβαίνεις, που κατά κόρο εφαρμόζει το Ελληνικό κράτος…

Αλλά όταν το εφαρμόζει στους αναπληρωτές είναι ντροπή…!

Όπως μας ενημέρωσαν με μνμ τους συνάδελφοι αναπληρωτές (και το τσεκάραμε και ισχύει), κάποιες Δ/νσεις Εκπ/σεις χρωστούν στους αναπληρωτές οδοιπορικά από το σχολικό έτος 2015-2016!

Κάτι πρέπει να γίνει όμως;

Ακούει μήπως η ΔΟΕ;