Οι προτάσεις των μελών των Αναπληρωτών Δασκάλων για σύνταξη νέων πινάκων

 

Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων:

Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε το 2017 το Υπουργείο πρέπει να καταρτίσει νέους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών από τους οποίους θα προσλαμβάνει αναπληρωτές.

Από την αρχή επιμέναμε πως οι πίνακες θα είναι ενιαίοι και θ’ αφορούν τόσο προσλήψεις αναπληρωτών όσο και προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό.

Αναγκαία κι επιβεβλημένη λοιπόν θεωρήσαμε την συμμετοχή όλων στην διαδικασία εξεύρεσης ενός τρόπου σύνταξης πινάκων που θα ήταν όσο το δυνατόν πιο δίκαιος και πιο αποδεκτός γενικότερα από τους συναδέλφους, όχι μόνο της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας, αφού δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός.

Οι συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν πολλοί και μαζί με τα μέλη έστειλαν τις απόψεις τους κι αναπληρωτές άλλων ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας. Στην πλειονότητά τους οι προτάσεις των μελών περιείχαν μόνο δύο, τρία ή τέσσερα κριτήρια στην γενική τους μορφή: την προϋπηρεσία, το έτος κτήσης πτυχίου, ακαδημαϊκά και κοινωνικά ενώ σε όλους τους άλλους κλάδους υπήρχε κι η επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Υπήρξαν όμως και συνάδελφοι που έστειλαν λεπτομερείς προτάσεις με συγκεκριμένη άποψη για τα μόρια κάθε κριτηρίου.

Μετά από την επεξεργασία τους τις εντάξαμε σε δυο κατηγορίες, την Γενική και την Εξειδικευμένη και τις σχηματοποιήσαμε έτσι που ο καθένας μέσα σ’ αυτές να βλέπει την δική του πρόταση και τις δικές του παραμέτρους. Δεν πιστεύουμε πως παραβλέψαμε ουσιαστικά σημεία των όσων έχουν προταθεί, ωστόσο αν κάποιος συνάδελφος πιστεύει πως δε βλέπει κάτι σημαντικό από την πρότασή του, παρακαλούμε να μας στείλει e-mail με τις παρατηρήσεις του.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω παραθέτουμε πέντε προτάσεις στην κατηγορία των Γενικών κριτηρίων και τρεις στην κατηγορία των Εξειδικευμένων (να μας συγχωρήσουν οι συνάδελφοι της δεύτερης κατηγορίας καθώς ήταν αδύνατο να συμπεριληφθούν τόσες διαφοροποιήσεις στην μοριοδότηση) προς συζήτηση τόσο στην σελίδα όσο και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που θ’ ανακοινώνονται από την άλλη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως οι παρακάτω είναι προτάσεις των μελών του Συλλόγου και του οποίου η απόφαση για την τελική πρόταση θα παρθεί πάλι από τα μέλη του.

Γενική

Α 1.Προϋπηρεσία που προσφέρθηκε ως ΠΕ70 ή Πε70.50 .

2. Προϋπηρεσία προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο και σχολεία του εξωτερικού

3. Έτος κτήσης πτυχίου έτσι ώστε να μηδενιστούν οι οποιεσδήποτε στρεβλώσεις προϋπηρεσίας μεταξύ 70 και 70.50.

4. Βαθμό πτυχίου.

5. Μεταπτυχιακό-διδακτορικό-άλλο πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση 6. Κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, σοβαρές ασθένειες, πολύτεκνοι).

Β Μία ενιαία λίστα μόνιμων διορισμών δασκάλων με μοριοδότηση υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ με τα εξής δύο κριτήρια: προϋπηρεσία, ημερομηνία κτήσης πτυχίου.

1. Η προϋπηρεσία υπολογίζεται με ένα μόριο για κάθε μήνα.

2. Για κάθε έτος από την λήψη πτυχίου 1 μόριο.

Γ 1. Προσμέτρηση προϋπηρεσίας μόνο στον πίνακα από τον οποίο έγινε η πρόσληψη.

2. Προσμέτρηση ιδιωτικής προϋπηρεσίας ανεξαρτήτως αν είναι διετής κ ανεξαρτήτως αν υπάρχει απόλυση ή λήξη σύμβασης.

3. Εξεταστική περίοδος κτήσης πτυχίου.

4. Βαθμός πτυχίου.

5. Κατοχή οποιοδήποτε διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με την εκπαίδευση.

6. Κοινωνικά κριτήρια (σοβαρές ασθένειες).

Δ 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Μεταπτυχιακά, δεύτερο πτυχίο, διδακτορικά , εξειδικεύσεις στην ειδική αγωγή, σεμινάρια , ξένες γλώσσες, υπολογιστές κ.τ.λ

2. Προϋπηρεσία χωρίς όμως ρήτρες π.χ. δημόσια ή ιδιωτική.

3. Βαθμός πτυχίου

4. Κοινωνικά κριτήρια.

Ε Προτείνεται ένα σύστημα μοριοδότησης των προσόντων όπως προβλέπει σαν προσαύξηση ο 3848 (προϋπηρεσία, βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά, τπε, ξένες γλώσσες) με πρόταξη των επιτυχόντων του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ όπως ορίζει η απόφαση του ΣτΕ (αφορά τους κλάδους που έχουν ασεπ). Να μην υπάρχει ταβάνι στην προσμέτρηση προϋπηρεσίας. Να μοριοδοτηθεί ελαφρώς μόνο, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα και η ημερομηνία κτήσης πτυχίου (καθώς υπάρχουν πτυχιούχοι δευτεροβάμιας π.χ. που έχουν αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό εδώ και δεκαετίες και μπορεί να βρεθούν από το πουθενά στην εκπαίδευση). Εφόσον είναι συνταγματική η ποσόστωση, να προβλέπεται βάσει των παραπάνω κριτηρίων τμήμα προσλήψεων (ένα 80-20) να γίνεται για τους συναδέλφους μηδενικής προϋπηρεσίας.

 

Εξειδικευμένες

Α 1. Για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας να δίνεται, όπως ισχύει ακόμη, 1 μόριο. Στις υποκατηγορίες του μήνα να γίνεται αναλογία μορίων όπως ισχύει ακόμη και σήμερα.

2. Για κάθε χρόνο που έχει παρέλθει από την κτήση πτυχίου να δίνονται 10 μόρια. Έτσι θα προηγούνται σε διορισμό, θεωρητικά, άτομα που έχουν πάρει πτυχίο νωρίτερα χωρίς αυτό να είναι απόλυτο και μοναδικό κριτήριο διορισμού. Επίσης τα 10 μόρια αντιστοιχούν σε 10 μήνες προϋπηρεσίας δηλαδή περίπου σε μία κανονική χρονιά προϋπηρεσίας.

3. Για τους άντρες οι οποίοι έχουν εκτίσει την στρατιωτική τους υποχρέωση θα πρέπει το κράτος να αναγνωρίσει αυτόν το χαμένο χρόνο κατά τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι (γυναίκες, άντρες με προβλήματα υγείας που πήραν απαλλαγή) δούλεψαν κανονικά και έχουν στην κατοχή τους μόρια προϋπηρεσίας. Έτσι λοιπόν προτείνω το μέγιστο της προϋπηρεσίας μιας σχολικής χρονιάς το οποίο είναι περίπου 10 μόρια.

4. Για τις γυναίκες οι οποίες μένουν έγκυες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να συνεχίζεται η μοριοδότησή τους μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους, παρά την άδεια εγκυμοσύνης.

5. Για κάθε κατηγορία βαθμού πτυχίου (άριστα, λίαν καλώς, καλώς) να υπάρχει ανάλογη βαθμολογία (6, 4, 2) ώστε να ανταμείβεται αυτός που κόπιασε περισσότερο ώστε να αποκτήσει το πτυχίο.

6. Για κάθε μεταπτυχιακό και διδακτορικό να υπάρχει επίσης μοριοδότηση η οποία να χωρίζεται σε δύο κατηγορίες (συναφές με τον κλάδο, μη συναφές με τον κλάδο). Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που είναι συναφείς με τον κλάδο να μοριοδοτούνται με 5 μόρια ενώ αυτοί που δεν είναι συναφείς με 2 μόρια. Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που είναι συναφείς με τον κλάδο να μοριοδοτούνται με 10 μόρια ενώ οι μη συναφείς με 4 μόρια.

7. Κάτοχοι με περισσότερα πτυχία να ανταμείβονται ανάλογα με τη συνάφεια. Για πτυχία συναφή με τον κλάδο να δίνονται 5 μόρια, ενώ για πτυχία μη συναφή 2 μόρια.

8. Για τους γονείς ανήλικων τέκνων να υπάρχει αναλογία μοριοδότησης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (2 μόρια για κάθε παιδί). 9. Άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των σοβαρών παθήσεων να μπαίνουν σε ειδικό πίνακα που να έχει πάλι την ίδια μοριοδότηση αλλά σε επικείμενους διορισμούς να υπάρχει ποσόστωση διορισμών από τον πίνακα αυτόν.

Β 1. Μοριοδότηση ακαδημαϊκών τίτλων: Διδακτορικός τίτλος: 6μόρια. Μεταπτυχιακός τίτλος: 3μόρια , δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την εκπαίδευση : 1 μόριο. Βαθμός πτυχίου : 0,5 μόρια για κάθε μονάδα πάνω από το 5, δεύτερο πτυχίο:1 μόριο Ξένες γλώσσες: 2μόρια (επίπεδο C2), 1,5μόρια ( επίπεδο C1), 1 μόριο (επίπεδο Β2), 0,5 μόριο (επίπεδο Β1). Σε κάθε γλώσσα μοριοδοτείται το ανώτερο επίπεδο, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ξένων γλωσσών που κατέχει κανείς. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών: 1μόριο για τις τρεις βασικές ενότητες (word, excel, internet), 1,5 μόριο για το ολοκληρωμένο πτυχίο ( 7ενότητες ) –Σε κατόχους και των δύο περιπτώσεων μοριοδοτείται το ανώτερο προσόν. 1μόριο για την επιμόρφωση Β επιπέδου (Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη) και 0,5 μόριο για την επιμόρφωση Α επιπέδου. –Σε κατόχους και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται το ανώτερο. 2. Προϋπηρεσία 1μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας 3.Κοινωνικά κριτήρια: Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί 0,5 μόριο και επιπλέον 0,5 για κάθε επιπλέον τέκνο. Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: 5μόρια . Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η σκλήρυνση τέκνου: 4μόρια.

Γ 1. Βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

2. Μια (1) μονάδα για κάθε μήνα.

3. Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες. Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες

4. Χρονολογία κτήσης πτυχίου: μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος κτήσης από τη χρονολογία κτήσης του πτυχίου έως το έτος σύστασης των εκάστοτε πινάκων.

5. Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες

6. Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία (1) μονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

7. Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.

8. Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: δύο (2) μονάδες.

9. Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) μονάδες.

10. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: τρεις (3) μονάδες.

11. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.

Είμαστε εκπαιδευτικοί κι ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε πως έχουμε το υπόβαθρο, το επίπεδο κι ως αναπληρωτές την ωριμότητα, να σχολιάσουμε, να παρατηρήσουμε, να υποδείξουμε και να προτείνουμε σε ό,τι συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Υπερβολές που διχάζουν και προσβάλουν πρώτα την ιδιότητά μας και μετά τη σοβαρότητά μας δε θα γίνουν ανεκτές.

ΠΑΣΑΔ