Ενώ στην Ιεράπετρα συζητούν για αφαλάτωση, στη Μεσαρά βάζουν αυξήσεις στο νερό που δεν υπάρχει…

 

Του Ζαχαρία Καψαλάκη

Διαβάζουμε στο  anatolh.com ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας για το 2018, με σημαντικά θέματα συζήτησης.

Παρόντες στην συνάντηση τόσο τα τακτικά μέλη όσο και μεμονωμένοι παραγωγοί και ο επιστημονικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Φυτοπαθολογίας κ. Παναγιώτης Σαρρής.

Από τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ κ. Μανόλη Παπαδάκη έγινε αρχικά ενημέρωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στη λεκάνη του Φράγματος Μπραμιανών, αναφορικά με την αλατότητα και τις ποσότητες νερού που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ποιότητα του νερού που έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα αλατότητας που είναι ακατάλληλη για τις καλλιέργειες αφού επηρεάζει την ποιότητα και ποσότητα του προϊόντος.

Πολλή κουβέντα έγινε για το θέμα της πρότασης εκπόνησης διερευνητικής μελέτης ώστε να βρεθεί ο χώρος εγκατάστασης εργοστασίου αφαλάτωσης στην περιοχή της Ιεράπετρας. Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγήθηκε να προχωρήσει μια τριμερής συνεργασία ΤΟΕΒ – Δήμου – Περιφέρειας προκειμένου να εξοικονομηθούν οι πόροι που χρειάζονται ώστε να ανατεθεί σε γραφείο ή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα που εξειδικεύεται και θα υποδείξει νέες τεχνικές και τεχνολογίες εγκατάστασης ενός τέτοιου εργοστασίου στην Ιεράπετρα καθώς και τα δεδομένα που υπάρχουν ανά τον κόσμο.

Μετά από εκτενή συζήτηση, συμφωνήθηκε πως το εργοστάσιο αφαλάτωσης θα είναι καλό να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Μαλαύρας ώστε να αφαλατώνει υφάλμυρο νερό και να αποστέλλεται μέσα από τον αγωγό της Μαλαύρας στη λεκάνη του Φράγματος με μια αγωγιμότητα των 100.

Τι συμβαίνει στη Μεσαρά;

Η κατάσταση στη Μεσαρά είναι τελείως διαφορετική.

Οι ΤΟΕΒ σκοτώνονται για το νερό του φράγματος της Φανερωμένης που δεν υπάρχει, ενώ βάζουν αυξήσεις στο νερό, που επίσης δεν υπάρχει.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση λέει και δεν πράτει για το φράγμα του Πλατύ και τους κάθετους αγωγούς, ένα έργο χρονοβόρο που δεν δίνει άμεσες λύσεις.

Μήπως ήλθε η ώρα και στη Μεσαρά να μπει στο τραπέζι το θέμα της αφαλάτωσης;

Είναι διαχρονικά η μόνη σταθερή λύση, που μπορεί να μην αφήνει κέρδη στα ΤΟΕΒ, αλλά θα δώσει λύση στο πρόβλημα.

Πολύ κοντά στο Τυμπάκι υπάρχει σε αναμονή ο αγωγός που θα δεχτεί τα νερά από τους κάθετους αγωγούς του φράγματος.

Σ΄ αυτό τον αγωγό μπορούν να μπουν τα νερά ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και να πέσουν στο φράγμα Φανερωμένης εμπλουτίζοντάς το καθημερινά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο...

Να περιμένουμε πρωτοβουλίες και από ποιους;

(ΥΓ: Μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Στη Σύρο το εκεί εργοστάσιο αφαλάτωσης, αν και παλιό, έχει δυνατότητα να δώσει καθημερινά 4.700 κ.μ. νερού. Από το 2002 που έγινε το συγκεκριμένο εργοστάσιο έως τις μέρες μας η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και το κόστος αφαλάτωσης του νερού έχει μειωθεί σημαντικά…)