Χρήματα στα σχολεία της περιοχής από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται  από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους!

 

Αποδόθηκε δηλαδή στους Δήμους η α΄ δόση 2018 (28.000.000 Ευρώ) λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48.720,00

ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.800,00

ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.090,00

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 443.740,00

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.640,00

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38.880,00

ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74.540,00

ΝΟΤΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 24.900,00

ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13.920,00